Nhiếp ảnh căn bản | Tỷ lệ khung hình nào hoàn hảo? Nhiếp ảnh căn bản | Tỷ lệ khung hình nào hoàn hảo?
Tỷ lệ khung hình (hay tỷ lệ ảnh) là tỷ lệ kích thước hai cạnh liền kề nhau của một tấm hình. Tỷ lệ này về bản chất chính là tỷ lệ kích thước hai cạnh liền kề nhau của cảm biến nằm bên trong máy. Một số tỷ...
Những thói quen cần bỏ khi chụp ảnh Những thói quen cần bỏ khi chụp ảnh
Đặt ISO quá thấp, chỉnh sửa quá nhiều hay luôn quan tấm đến việc người xem nghĩ gì có thể khiến người chụp bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp. Dưới đây là 5 thống kê của trang web nhiếp ảnh Digital-Photography-School:   Sự do dự Một trong thói quen...