Học nhiếp ảnh – Tìm hiểu thể loại nhiếp ảnh phóng đại macro Học nhiếp ảnh – Tìm hiểu thể loại nhiếp ảnh phóng đại macro
\ 3 cách để có bức ảnh phóng đại thật sắc nét Khi chụp thể loại ảnh phóng đại, mục tiêu của chúng ta là khiến người xem tập trung toàn bộ vào chủ thể của bức ảnh, nói cách khác nghĩa là khiến chủ thể nối bật hẳn...