Chủ Động Kiểm Soát Ánh Sáng Với Chế Độ Manual, Bạn Đã Biết? Chủ Động Kiểm Soát Ánh Sáng Với Chế Độ Manual, Bạn Đã Biết?
Chủ Động Kiểm Soát Ánh Sáng Với Chế Độ Manual, Bạn Đã Biết? Nếu bạn muốn kiểm soát cả khẩu độ và tốc độ cửa trập, bạn nên sử dụng chế độ Phơi Sáng Thủ Công. Nó có thể là một chế độ khá khó thành thạo đối với...