Giới thiệu về in Fine-Art: Căn chỉnh máy in. Giới thiệu về in Fine-Art: Căn chỉnh máy in.
Căn chỉnh và tạo cấu hình máy in là bước thủ thuật loại bỏ đa phần những sai xót trong in màu. Và sự chính xác về màu sắc này – là bước cơ bản để bạn trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Hôm nay, vui nhiếp...