6 kiểu chiếu sáng (lighting pattern) trong chụp ảnh chân dung 6 kiểu chiếu sáng (lighting pattern) trong chụp ảnh chân dung
Lighting pattern (tạm dịch là kiểu chiếu sáng hoặc định dạng ánh sáng) được định nghĩa là cách mà ánh sáng thể hiện và đổ bóng trên khuôn mặt đối tượng chụp để tạo ra hiệu ứng ánh sáng theo các hình dạng (pattern) khác nhau. Nói một cách...