Nhiếp ảnh căn bản | Tỷ lệ khung hình nào hoàn hảo? Nhiếp ảnh căn bản | Tỷ lệ khung hình nào hoàn hảo?
Tỷ lệ khung hình (hay tỷ lệ ảnh) là tỷ lệ kích thước hai cạnh liền kề nhau của một tấm hình. Tỷ lệ này về bản chất chính là tỷ lệ kích thước hai cạnh liền kề nhau của cảm biến nằm bên trong máy. Một số tỷ...