Nhiếp ảnh thể thao: Sự tương phản giữa Tĩnh và Động trong ảnh thể thao. Nhiếp ảnh thể thao: Sự tương phản giữa Tĩnh và Động trong ảnh thể thao.
Chụp ảnh thể thao tưởng dễ mà khó, đối với chụp ảnh các môn thể thao đối kháng 1:1 chẳng hạn như đấu kiếm, bạn thường muốn ảnh của mình khắc họa không khí hào hứng của trận đấu. Khi nào bạn cần chụp Tĩnh, và khi nào bạn...