Sử dụng Histogram trong nhiếp ảnh

Histogram trong máy ảnh số là một dạng biểu đồ biểu diễn số lượng điểm ảnh tương ứng với mức độ sáng tối của bức ảnh sau khi chụp.

Cụ thể hơn, trục dọc biểu diễn số lượng điểm ảnh, các đỉnh càng cao thì càng có nhiều điểm ảnh ở khu vực đó và độ chi tiết càng nhiều. Trục ngang tính từ trái qua phải với mốc giá trị từ 0 đến 255 biểu diễn độ sáng của mỗi khu vực ảnh. Gốc giá trị 0 được coi là tối nhất tựa như màu đen tuyền trong khi càng dịch sang phải giá trị này càng tăng, ngọn sáng nhất của ánh sáng ở giá trị 255. Khu vực giữa hai giá trị này có độ sáng trung bình. Như vậy, biểu đồ histogram càng có nhiều điểm ảnh ở gần khu vực  gốc (giá trị 0) thì ảnh càng tối, nhiều điểm ảnh ở gần khu vực ngọn 255 thì ảnh càng sáng. Những điểm ảnh nằm trên cột dọc của một trong hai giá trị này sẽ bị mất chi tiết (hoặc tối quá hoặc sáng quá). Một hình ảnh vừa đủ sáng và rõ nét thì biểu đồ sẽ có dạng hình quả núi với đỉnh nằm trong khu vực sáng trung bình và thoải dần sang tận gốc hai bên trái phải của đồ thị.

Lưu ý:

– Histogram chỉ là một phương án hỗ trợ khi bạn không nhìn thấy tốt bức ảnh trên màn hình LCD ví dụ dưới ánh mặt trời sáng, nơi có độ sáng phức tạp… Quan trọng nhất vẫn là bạn nhìn trực tiếp vào bức ảnh và kinh nghiệm của bạn.

Biểu đồ Histogram biểu thị ánh sáng tăng dần từ trái qua phải. Hầu hết các máy ảnh hiện nay thì trục sáng tối được chia làm 5 phần đều nhau thể hiện khoảng sáng (tối) ở khu vực đó và ta có thể gọi mỗi khoảng này là một stop. Khoảng ở giữa có mức sáng trung bình tức là có màu tương đồng mới màu ghi 18% gọi là stop 0. Hắt dần sang bên trái của khoảng này thì màu càng tối (tối nhất giá trị 0) – lần lượt theo ảnh minh họa bên dưới là stop -1 và stop -2 và hắt dần sang phải thì càng sáng (sáng nhất giá trị 255) – lần lượt theo ảnh minh họa bên dưới là stop +1 và stop +2.

Sử dụng Histogram trong nhiếp ảnh

Biểu đồ Histogram biểu thị ánh sáng tăng dần từ trái qua phải

Dưới đây chúng tôi minh họa bằng hình ảnh cụ thể để các bạn hình dung dễ hơn.

Ảnh chụp

Biểu đồ Histogram tương ứng

Sử dụng Histogram trong nhiếp ảnh

Sử dụng Histogram trong nhiếp ảnh

Stop 0: Ảnh có độ sáng vừa đủ

Sử dụng Histogram trong nhiếp ảnh

Sử dụng Histogram trong nhiếp ảnh

Stop -2: Ảnh rất tối, nhiều điểm mất nét

Sử dụng Histogram trong nhiếp ảnh

Sử dụng Histogram trong nhiếp ảnh

Stop -1: Ảnh hơi tối nếu so với ảnh trung bình, một vài điểm bị mất nét

Sử dụng Histogram trong nhiếp ảnh

Sử dụng Histogram trong nhiếp ảnh

Stop +1: Ảnh sáng hơn so với ảnh trung bình

Sử dụng Histogram trong nhiếp ảnh

Sử dụng Histogram trong nhiếp ảnh

Stop +2: Ảnh quá sáng so với trung bình, nhiều điểm do sáng quá nên không thật

Tùng Anh