Bảng kích thước ảnh thông dụng bạn nên biết

Nhiều bạn gặp trường hợp kích thước ảnh khi in ra không khớp với kích thước của file ảnh khi chụp hình bằng máy ảnh kỹ thuật số. Vậy làm sao để giải quyết vấn đề này?

Dưới đây là bảng kính thước ảnh thông dụng giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc crop ảnh số đúng với kích thước ảnh muốn in trên giấy.

Kích thước
(mm)

Kích thước
(inch)

Pixel
(300 DPI/PPI)

Tỷ lệ

Ghi chú

89 x 127

3,5 x 5

1051 × 1500

10:7

Thường gọi là cỡ 9 x 12 cm

102 x 152

4 x 6

1205 × 1795

3:2

Thường gọi là cỡ 10 x 15 cm (gần cỡ giấy postcard Nhật)

127 x 178

5 x 7

1500 × 2102

7:5

Thường gọi là cỡ 13 x 18 cm

152 × 203

6 x 8

1795 × 2398

4:3

Thường gọi là cỡ 15 x 20 cm, bẳng 1/2 khổ giấy A4

203 × 254

8 x 10

2398 × 3000

5:4

Thường gọi là cỡ 20 x 25 cm

203 × 305

8 x 12

2398 × 3602

3:2

Xấp xỉ bằng khổ giấy A4, gấp đôi cỡ 15 x 20 cm

254 × 305

10 x 12

3000 × 3602

6:5

Thường gọi là cỡ 25 x 30 cm

254 × 381

10 x 15

3000 × 4500

3:2

Thường gọi là cỡ 25 x 38 cm

279 × 356

11 x 14

3295 × 4205

14:11

Thường gọi là cỡ 28 x 36 cm

279 × 432

11 x 17

3295 × 5102

17:11

Thường gọi là cỡ 28 x 43 cm

305 × 381

12 x 15

3602 × 4500

5:4

Thường gọi là cỡ 30 x 38 cm

305 × 457

12 x 18

3602 × 5492

3:2

Thường gọi là cỡ 30 x 45 cm

762 x 508

20 x 30

6000 x 9000

3:2

Thường gọi là cỡ 50 x 75 cm, bằng ảnh lịch cuốn treo tường

105 x 148

4.13 x 5.83

1748 x 1240

A6

Bằng nửa khổ A5, bằng 1/4 khổ A4

148 x 210

4.13 x 5.83

3496 x 2480

A5

Bằng nửa khổ A4, xấp xỉ bằng cỡ ảnh 15 x 20 cm

210 x 297

8.27 x 11.69

6992 x 4960

A4

Khổ giấy A4, xấp xỉ gấp đôi ảnh cỡ 15 x 20 cm

297 x 420

11.69 x 16.54

13984 x 9920

A3

Gấp đôi khổ A4

420 x 594

16.54 x 23.39

27968 x 19840

A2

Gấp đôi khổ A3, gấp 4 khổ A4

Bạn cũng cần lưu ý thêm một số điểm dưới đây:

  • Pixel là điểm ảnh, cũng là đơn vị tính độ phân giải (resolution) của ảnh số. Ảnh có độ phân giải càng cao thì chất lượng ảnh càng tốt, rõ ràng và chi tiết.
  • Nếu muốn lưu giữ tệp tin ảnh (image file) ở độ phân giải lớn để bảo đảm chất lượng sử dụng sau này, không cần cúp ảnh nhỏ hơn ảnh đang có đúng theo độ phân giải trong bảng này mà chỉ cần giữ tỷ lệ (hai chiều) của ảnh đúng với tỷ lệ ảnh muốn in.
  • Chất lượng ảnh in trên giấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ phân giải của ảnh gốc, loại máy in, chất lượng máy in, chất lượng mực in, chất lượng giấy in ảnh.

 Van.vn (Theo Vinacamera)