Mô phỏng các tính năng của ống kính Canon EF Mô phỏng các tính năng của ống kính Canon EF
Với sự phát hành các phiên bản ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Indonesia, tiếng Malaysia, tiếng Thái và tiếng Việt, ’EF Lens Simulator,’ là một ứng dụng cho phép bạn so sánh và đánh giá ống kính EF của Canon mà bạn quan tâm trên điện thoại...