Giản Thanh Sơn – người bay trên những làn mây để ghi lại dáng hình đất nước Giản Thanh Sơn – người bay trên những làn mây để ghi lại dáng hình đất nước
  Hội viên hội Nhà báo Việt Nam, hội viên hội Luật gia Việt Nam, phóng viên chuyên của Chủ tịch nước (2006-2016), Giản Thanh Sơn vinh dự được tham dự nhiều hoạt động tại Liên Hợp Quốc, sự kiện chính trị – ngoại giao trong nước và quốc...