Khoá học Vui Nhiếp Ảnh Tháng 12/2014

thang12

Trong tháng 12 này, Vui Học Nhiếp Ảnh sẽ diễn ra workshop theo thời gian như sau:

Ở khu vực Tp. Hồ Chí Minh:

Ngày 20: eos căn bản 

Ngày 27: nhiếp ảnh căn bản

— Ở khu vực TP Hà Nội:

Ngày 13: Hướng dẫn sử dụng máy ảnh EOS

Ngày 20: Nhiếp Ảnh Căn Bản

Các bạn có thể đăng ký theo hướng dẫn tạihttp://www.lebaominh.vn/vui-hoc-nhiep-anh

hoặc tại trang web http://www.vuinhiepanh.com/ http://www.vuihocnhiepanh.vn/