Canon Camera Connect

Dễ Dàng Chia Sẻ qua Wi-Fi

Đây là một ứng dụng cho phép bạn chụp từ máy ảnh EOS, PowerShot và IXUS và gửi tất cả ảnh và video bạn thích ngay trên thiết bị di động của bạn. Còn nữa, bạn thậm chí có thể chụp từ xa và thêm dữ liệu GPS.

 icon_camera_connect

Wi-Fi Connect

Sử dụng Chế Độ Điểm Truy Cập tích hợp của trong EOS máy để lập kết nối với thiết bị di động của bạn. Trước khi kết nối, đảm bảo bạn tải ứng dụng Camera Connect về thiết bị di động của bạn.

1

Nhấn [] sau đó nhấn [] ở màn hình thiết lập trình đơn

eos_wifi_slide1

2

Cài đặt [Wi-Fi] thành [Enable] (Bật) và trở lại màn hình thiết lập không dây

eos_wifi_slide2

3

Chọn [Wi-Fi Function]
(Chức Năng Wi-Fi)

eos_wifi_slide3

4

Chọn [OK] để nhập biệt danh cho máy ảnh EOS của bạn

eos_wifi_slide4

5

Nhập biệt danh và nhấn []

eos_wifi_slide5

6

Chọn [OK] để lưu các thiết lập biệt danh EOS cho máy của bạn

eos_wifi_slide6

7

Chọn [] để kết nối với điện thoại thông minh của bạn trên màn hình chức năng Wi-Fi chính

eos_wifi_slide04

8

Chọn [Review/change settings] (Xem lại/thay đổi thiết lập) sau đó [Change set.] (Thay đổi thiết lập), sau đó chọn [Camera access point mode] (Chế độ điểm truy cập máy ảnh) và chọn [OK]

eos_wifi_slide8

9

Chọn [Easy connection] (Kết nối dễ dàng) sau đó chọn [OK] (SSID và Khóa Mã Hóa của máy ảnh EOS sẽ xuất hiện)

eos_wifi_slide9

10

Kích hoạt Wi-Fi của thiết bị di động của bạn, sau đó chọn và nhập SSID và mật khẩu của máy ảnh EOS (xuất hiện trên màn hình của EOSmáy)

camera_connect_wifi_slide10

11

Khởi động ứng dụng Camera Connect và bắt đầu

camera_connect_wifi_slide11

Gửi Ảnh

Trước khi gửi, đảm bảo cả máy ảnh EOS của bạn và thiết bị di động đều có kết nối không dây. Vui lòng tham khảo phần Kết Nối Wi-Fi để xác lập kết nối.

1

Khởi động ứng dụng Camera Connect và chạm vào []

camera_connect_wifi_slide11

2

Chạm vào [] để chọn ảnh từ danh sách ảnh trong EOS của bạn

pcc_transfer_photo_slide2

3

Chạm vào các ảnh cần chọn (đánh dấu bởi ) và chạm vào [Save] (Lưu) ở góc dưới bên phải

pcc_transfer_photo_slide3

Chụp Từ Xa

Trước khi chụp từ xa, đảm bảo cả EOS và thiết bị di động của bạn được kết nối với cùng một mạng không dây.

1

Khởi động ứng dụng Camera Connect và chạm vào []

camera_connect_wifi_slide11

2

Chạm vào [] để chọn tự hẹn giờ 2 giây hoặc 10 giây và [] để bắt đầu chụp

eos_cc_remote_shoot_slide3