Một thoáng Gia Lai – NAG Hoàng Quốc Vĩnh

Đồng cỏ năng

Chài lưới bên sông

Lùa vịt

Gia đình 2

Gia đình

Tình quân nhân Cao Nguyên

Chư Đăng Ya mùa mây

Công viên Chủ Tịch HCM

Trâu qua sông

Chư Đăng Ya mùa mây 2

Cất vó hoàng hôn

Bình minh Chư Đăng Ya

Kéo vó Hồ Lak

Chư Đăng Ya mùa khô

Một thoáng Gia Lai qua góc nhìn của NAG Hoàng Quốc Vĩnh, một Gia Lai khác lạ nhìn từ trên cao khiến ta ngỡ ngàng. Mời các bạn theo dõi.