128 Tác phẩm triển lãm “Việt Nam Muôn Màu” – P.1

Tác phẩm: Mưa Đà Lạt – NB NAG Giản Thanh Sơn. (Ảnh danh dự BGK)

Tác phẩm: Bức hoạ vùng cao – Phạm Trương Thi

Tác phẩm: Sớm bình minh nhà thờ – Nguyễn Lê Tiến

Tác phẩm: Bình minh Hòn Yến – NAG Trần Bảo Hoà

Tác phẩm: Bản Phùng – Vũ Ngọc Bảo

Tác phẩm: Rừng trong Phố – NB Hà Hữu Nết (Ảnh danh dự BGK)

Tác phẩm: Chiều về – Phạm Chí Công

Tác phẩm: Thác Bản Giốc chiều thu – Phạm Chí Công

Tác phẩm: Giấc mơ Chapi – Phạm Chí Công

Tác phẩm: Cô đơn trong mưa – Phạm Liễu

Tác phẩm: Sắc màu Đà Lạt – Đặng Văn Thông

Tác phẩm: Hoa Anh Đào Đà Lạt – NB Hà Hữu Nết (Ảnh danh dự BGK)

Tác phẩm: Đường về – Nguyễn Ngọc Quang

Tác phẩm: Mùa Xuân với em – Lê Anh Huy

Tac phẩm: Xuân xóm nhỏ – Trần Ngọc Anh

Tác phẩm: Một sớm bình yên – Nguyễn Bá Trung

Tác phẩm: Chèo thuyền – Nguyễn Xuân Trang

Tác phẩm: Tuổi đang yêu – NAG Giản Thanh Sơn (Ảnh dan dự BGK)

Tổng hợp 128 tác phẩm được chọn triển lãm “Việt Nam Muôn Màu” P.1 tại Đà Lạt năm 2021 cho ngày Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam.