NAG. Đông Giang và hành trình trong “tâm dịch” Bắc Giang NAG. Đông Giang và hành trình trong “tâm dịch” Bắc Giang
Không “yên phận” ở nhà trong những ngày dịch Covid-19 quay trở lại, NAG. Đông Giang đã có một hành trình từ Tp. Hồ Chí Minh đến với “tâm dịch” Bắc Giang để ghi lại những bức ảnh vô cùng ý nghĩa. Đã có gần 10 năm cầm máy,...