Hiệu ứng Flare và cách sử dụng hiệu ứng đặc biệt này Hiệu ứng Flare và cách sử dụng hiệu ứng đặc biệt này
Flare là một hiệu ứng thường gặp trong điện ảnh cũng như nhiếp ảnh. Bài hướng dẫn sau sẽ giúp bạn thêm hiệu ứng này vào tác phẩm của mình mà không cần dùng đến phần mềm. Nguồn sáng trực diện thường làm mẫu nheo mắt. Chọn góc sao...