Lịch đào tạo & sự kiện tháng 05/2018 Lịch đào tạo & sự kiện tháng 05/2018
Lịch đào tạo & sự kiện tháng 05/2018 Vui Nhiếp Ảnh hiện đang là đơn vị dẫn đầu về các khóa đào tạo nhiếp ảnh, quay phim cũng như ứng dụng các công nghệ cao trong thiết kế sáng tạo. Bên cạnh đó, Vui Nhiếp Ảnh cũng xây dựng và tổ chức...