Sài Gòn nhìn từ trên cao – NAG Nghị Lê

Những tấm ảnh đẹp về SÀi Gòn nhìn từ trên cao, cho người nhìn một cái nhìn khác lạ về Sài Gòn hoành tráng và hoa lệ.