NSNA Hà Hữu Nết


Tiểu sử tác giả:
NSNA Hà Hữu Nết, sinh năm 1958 – tại Nam Định
Thiếu Uý, trợ lý chính trị Cục Kỹ Thuật – Quân Chủng Phòng Không. (1976 – 1983).
Chuyển ngành & lập nghiệp tại Đà Lạt (Từ 1984 đến nay).
Nguyên phó tổng biên tập báo Lâm Đồng.
Hiện đang giữ chức vụ: Phó Chủ Tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật Lâm Đồng
Phó Tổng Biên Tập tạp chí LangBian.
Nguồn tác giả cung cấp