Những loài chim quý Việt Nam – NAG Thuần Võ

Để chụp đẹp những loài chim quý, hiếm, đòi hỏi nhiếp ảnh gia phải có sự kiên trì, lòng đam mê, phải trang bị một số kiến thức tập quán, thói quen của từng loài chim.