Những bức ảnh chụp 3 thế hệ đầy sáng tạo

Những bức ảnh chụp 3 thế hệ độc đáo của nhiếp ảnh gia Nina Röder cho chúng ta thấy cảm xúc và thời gian biến đổi ký ức như thế nào.
Bà của Röder trong loạt ảnh "Mutters Schuhe" của Nina Röderzoom

Bà của Röder trong loạt ảnh “Mutters Schuhe” của Nina Röder

Mẹ của Röder trong loạt ảnh "Mutters Schuhe" của Nina Röderzoom

Mẹ của Röder trong loạt ảnh “Mutters Schuhe” của Nina Röder

Röder trong loạt ảnh "Mutters Schuhe" của Nina Röderzoom

Röder trong loạt ảnh “Mutters Schuhe” của Nina Röder

Bà của Röder trong loạt ảnh "Mutters Schuhe" của Nina Röderzoom

Bà của Röder trong loạt ảnh “Mutters Schuhe” của Nina Röder

Mẹ của Röder trong loạt ảnh "Mutters Schuhe" của Nina Röderzoom

Mẹ của Röder trong loạt ảnh “Mutters Schuhe” của Nina Röder

Röder trong loạt ảnh "Mutters Schuhe" của Nina Röderzoom

Röder trong loạt ảnh “Mutters Schuhe” của Nina Röder

Bà của Röder trong loạt ảnh "Mutters Schuhe" của Nina Röderzoom

Bà của Röder trong loạt ảnh “Mutters Schuhe” của Nina Röder

Mẹ của Röder trong loạt ảnh "Mutters Schuhe" của Nina Röderzoom

Mẹ của Röder trong loạt ảnh “Mutters Schuhe” của Nina Röder

Röder trong loạt ảnh "Mutters Schuhe" của Nina Röderzoom

Röder trong loạt ảnh “Mutters Schuhe” của Nina Röder

Loạt ảnh Mutter Schuhe (Đôi giày của mẹ) của nhiếp ảnh gia Nina Röder tìm hiểu xem thời gian, cảm xúc và quan điểm ảnh hưởng đến ký ức như thế nào. 3 thế hệ – Röder, mẹ và bà ngoại của cô – đều mặc quần áo giống nhau, tạo dáng hơi khác nhau, hồi tưởng lại những kỷ niệm thời thơ ấu của mẹ Röder từ những quan điểm riêng của mình.