NAG Hàfoto. (Hà Nguyễn)

Vài nét về Portrait Photographer Hafoto:
Tốt nghiệp Art Institute International Minnesota với Bachelor of Fine Art in Visual Media (1999)
Làm việc (Photographer) ở Midwest (Minnesota và Michigan) cho tạp chí American Teen (1999-2002)
Làm việc (Image Associate) cho Pictage ở Torrence (California) (2002-2007)
Freelance Commercial Portrait & Wedding Photographer ở Southern California (2002-2007)
Photographer cho LA Models và Abrams Artists ở Los Angeles (2003-2007)
Art Coordinator cho New Film Makers ở West Hollywood (2007-2009)
Được Vnphoto mời với tư cách Lecturer ở Workshop “Vào Studio với Hafoto” (2009)
Từng được mời Lecture chia sẻ kinh nghiệm nhiếp ảnh ở CĐ MTTT Đồng Nai, Seameo, ĐH Hoa Sen
Sáng lập và giảng dạy tại Hafoto Training (2010-Now)