Chân dung đại ngàn – NAG Thái Bana

Những ảnh chân dung đại ngàn hút hồn người xem qua điểm nhấn là những đôi mắt và biểu cảm khuôn mặt hết sức tự nhiên.