Bảo Lộc sương sớm – NAG Thiên Phạm

Bảo Lộc một sớm mờ sương, trong cái se se lạnh của vùng cao. Những làn sương mờ ẩn hiện trong ánh bình mình được NAG Thiên Phạm ghi nhận lại.